· 

YAGEO チップ抵抗アレイ 海外正規在庫リスト

型番 MPQ 抵抗値 定格電圧 公差 パッケージ
(インチ)
AF124-FR-0710KL 10000 10K Ohms 25V ±1% 0402*4
AF124-FR-0739RL 10000 39 Ohms - ±1% 0402*4
AF124-JR-07100RL 10000 100 Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-0710KL 10000 10K Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-0710RL 10000 10 Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-0722RL 10000 22 Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-072K2L 10000 2.2K Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-072KL 10000 2K Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-0733RL 10000 33 Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-0739RL 10000 39 Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-0747RL 10000 47 Ohms 25V ±5% 0402*4
AF124-JR-074K7L 10000 4.7K Ohms 25V ±5% 0402*4
AF164-JR-072K2L 5000 2.2K Ohms 50V ±5% 0603*4
AF164-JR-0751KL 5000 51k Ohms 50V ±5% 0603*4
TC124-FR-07619RL 10000 619 Ohms 50V ±1% 0402*4
TC124-JR-07220RL 10000 220 Ohms 50V ±5% 0402*4
TC124-JR-072K2L 10000 2.2K Ohms 50V ±5% 0402*4
TC124-JR-0733RL 10000 33 Ohms 50V ±5% 0402*4
TC124-JR-0739RL 10000 39 Ohms 50V ±5% 0402*4
TC124-JR-074K7L 10000 4.7K Ohms 50V ±5% 0402*4
TC164-FR-07100KL 5000 100K Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-0710KL 5000 10K Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-071KL 5000 1K Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-07220RL 5000 220 Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-0727KL 5000 27K Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-072KL 5000 2K Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-07470RL 5000 470 Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-FR-074K7L 5000 4.7K Ohms 50V ±1% 0603*4
TC164-JR-070RL 5000 0 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-07100KL 5000 100K Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-07100RL 5000 100 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-0710KL 5000 10K Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-07150RL 5000 150 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-071KL 5000 1K Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-07220RL 5000 220 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-0722RL 5000 22 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-072K2L 5000 2.2K Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-0733RL 5000 33 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-07390RL 5000 390 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-07470RL 5000 470 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-0747KL 5000 47K Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-0747RL 5000 47 Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-074K7L 5000 4.7K Ohms 50V ±5% 0603*4
TC164-JR-0751RL 5000 51 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC102-JR-0724RT 10000 24 Ohms 15V ±5% 0201*2
YC102-JR-0739RT 10000 39 Ohms 15V ±5% 0201*2
YC102-JR-0747RT 10000 47 Ohms 15V ±5% 0201*2
YC104-FR-0710KL 10000 10K Ohms 12.5V ±1% 0201*4
YC104-FR-0733RL 10000 33 Ohms 12.5V ±1% 0201*4
YC104-JR-070RL 10000 0 Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-0710KL 10000 10K Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-0720KL 10000 20K Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-07240RL 10000 240 Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-072K2L 10000 2.2K Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-0736RL 10000 36 Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-0739RL 10000 39 Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-0747RL 10000 47 Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-07560RL 10000 560 Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC104-JR-0768KL 10000 68K Ohms 12.5V ±5% 0201*4
YC122-FR-07100KL 10000 100K Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-FR-07120RL 10000 120 Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-FR-0722KL 10000 22K Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-FR-073RL 10000 3 Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-FR-074K7L 10000 4.7K Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-FR-0768RL 10000 68 Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-FR-0780R6L 10000 80.6 Ohms 50V ±1% 0402*2
YC122-JR-070RL 10000 0 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-07100RL 10000 100 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0710KL 10000 - 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0710RL 10000 10 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-07120KL 10000 120K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0715KL 10000 15K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-071K2L 10000 1.2K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-071K5L 10000 1.5K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-071K8L 10000 1.8K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-071KL 10000 1K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-07220KL 10000 220K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0722KL 10000 22K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0722RL 10000 22 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-072K7L 10000 2.7K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-072R2L 10000 2.2 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0733KL 10000 33K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0736RL 10000 36 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0739RL 10000 39 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-07470KL 10000 470K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-07470RL 10000 470 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-074K7L 10000 4.7K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0751KL 10000 51K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0756KL 10000 56K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0756RL 10000 56 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-075K6L 10000 5.6K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0762KL 10000 62K Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-07680RL 10000 680 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC122-JR-0782RL 10000 82 Ohms 50V ±5% 0402*2
YC124-FR-07100KL 10000 100K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-07100RL 10000 100 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0710KL 10000 10K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0710RL 10000 10 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-07150RL 10000 150 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0715RL 10000 15 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-071KL 10000 1K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0722RL 10000 22 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0724RL 10000 24 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-072K2L 10000 2.2K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-072KL 10000 2K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0730KL 10000 30K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0733RL 10000 33 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-073R3L 10000 3.3 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0743RL 10000 43 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0747KL 10000 47K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0747RL 10000 47 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-075K6L 10000 5.6K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0762RL 10000 62 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0768RL 10000 68 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0775RL 10000 75 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-0782RL 10000 82 Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-FR-078K2L 10000 8.2K Ohms 25V ±1% 0402*4
YC124-JR-070RL 10000 0 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-07100RL 10000 100 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0710KL 10000 10K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0715KL 10000 15K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0715RL 10000 15 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-07180RL 10000 180 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-071K2L 10000 1.2K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-071K5L 10000 1.5K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-071KL 10000 1K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-071RL 10000 1 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-07200RL 10000 200 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0720RL 10000 20 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0722KL 10000 22K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0722RL 10000 22 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0727RL 10000 27 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-072K2L 10000 2.2K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-072K4L 10000 - 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-072K7L 10000 2.7K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0730KL 10000 30K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-07330RL 10000 330 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0733KL 10000 33K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0736RL 10000 36 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0739KL 10000 39K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0739RL 10000 39 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-073K3L 10000 3.3K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-073K9L 10000 3.9K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0747KL 10000 47K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0747RL 10000 47 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-07510RL 10000 510 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0751RL 10000 51 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0756RL 10000 56 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-075K1L 10000 5.1K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-075R1L 10000 5.1 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-07680RL 10000 680 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0768RL 10000 68 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0775RL 10000 75 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-0782RL 10000 82 Ohms 25V ±5% 0402*4
YC124-JR-078K2L 10000 8.2K Ohms 25V ±5% 0402*4
YC158TJR-0710KL 5000 10K Ohms 25V ±5% 0603*5
YC158TJR-0722KL 5000 22K Ohms 25V ±5% 0603*5
YC158TJR-072KL 5000 2K Ohms 25V ±5% 0603*5
YC162-JR-070RL 5000 0 Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-07100KL 5000 100K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-0710KL 5000 10K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-07150KL 5000 150K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-071KL 5000 1K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-07220RL 5000 220 Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-0722RL 5000 22 Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-072K2L 5000 2.2K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-072K4L 5000 2.4K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-07300KL 5000 300K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC162-JR-0747KL 5000 47K Ohms 50V ±5% 0603*2
YC164-FR-07100RL 5000 100 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0710KL 5000 10K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0710RL 5000 10 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-071KL 5000 1K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07200KL 5000 200K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0720KL 5000 20K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0722KL 5000 22K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0722RL 5000 22 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-072K2L 5000 2.2K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07330RL 5000 330 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0733K2L 5000 33.2K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0733RL 5000 33 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0736RL 5000 36 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07390RL 5000 390 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-073K32L 5000 3.32K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-073K3L 5000 3.3K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-073KL 5000 3K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07430RL 5000 - 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07470KL 5000 470K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07470RL 5000 470 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0747KL 5000 47K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0747RL 5000 47 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-074K7L 5000 4.7K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-074K99L 5000 4.99K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07510RL 5000 510 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0751RL 5000 51 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-07560RL 5000 560 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0756RL 5000 56 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-075K1L 5000 5.1K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0775KL 5000 75K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0775RL 5000 75 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0782RL 5000 82 Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-FR-0795K3L 5000 95.3K Ohms 50V ±1% 0603*4
YC164-JR-07100KL 5000 100K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07100RL 5000 100 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0710KL 5000 10K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07120RL 5000 120 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07150RL 5000 150 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0715KL 5000 15K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-071K2L 5000 1.2K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-071K5L 5000 1.5K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-071K8L 5000 1.8K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07200KL 5000 200K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07200RL 5000 200 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0720KL 5000 20K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07220KL 5000 220K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07220RL 5000 220 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0722KL 5000 22K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0722RL 5000 22 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07270RL 5000 270 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0727KL 5000 27K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0727RL 5000 27 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-072K2L 5000 2.2K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-072K7L 5000 2.7K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-072KL 5000 2K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0730KL 5000 30K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07330KL 5000 330K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07330RL 5000 330 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0733KL 5000 33K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0733RL 5000 33 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07390RL 5000 390 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0739RL 5000 39 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-073K3L 5000 3.3K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07470RL 5000 470 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0747RL 5000 47 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-074K7L 5000 4.7K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07510RL 5000 510 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0751RL 5000 51 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07560RL 5000 560 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0756KL 5000 56K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0756RL 5000 56 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0762RL 5000 62 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07680KL 5000 680K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07680RL 5000 680 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0768KL 5000 68K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-0775RL 5000 75 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-07820RL 5000 820 Ohms 50V ±5% 0603*4
YC164-JR-078K2L 5000 8.2K Ohms 50V ±5% 0603*4
YC248-JR-07100KL 5000 100K Ohms 50V ±5% 0602*8
YC248-JR-0710KL 5000 10K Ohms 50V ±5% 0602*8
YC248-JR-071KL 5000 1K Ohms 50V ±5% 0602*8
YC248-JR-0722RL 5000 22 Ohms 50V ±5% 0602*8
YC248-JR-0733RL 5000 33 Ohms 50V ±5% 0602*8
YC248-JR-074K7L 5000 4.7K Ohms 50V ±5% 0602*8
YC324-FK-0710KL 4000 10K Ohms 200V ±1% 1206*4
YC324-FK-0720KL 4000 20K Ohms 200V ±1% 1206*4
YC324-FK-0747KL 4000 47K Ohms 200V ±1% 1206*4
YC324-JK-0710KL 4000 10K Ohms 200V ±5% 1206*4
YC324-JK-0710RL 4000 10 Ohms 200V ±5% 1206*4
YC324-JK-0720KL 4000 20K Ohms 200V ±5% 1206*4
YC358TJK-0710KL 4000 10K Ohms 50V ±5% 1206*5

*納期:1-2W

*上記リストの仕様に関する情報は自社調べです、メーカーホームページ等でご確認のうえご検討お願いします。